مسکن -کندو

ترفندهایی برای دکوراسیون اتاق خواب بدون پنجره

ترفندهایی برای دکوراسیون اتاق خواب بدون پنجره
اگر سالن یا اتاق تان پنجره ای به بیرون نداشت یا اینکه پنجره به قدری کوچک بود که تفاوتی با نبودن نمی کرد، اینچنین خانه تان را نورانی کنید. شاید شما هم خانه ای داشته باشید که اتاقی بدون پنجره و بینصیب از نور طبیعی دارد. در چنین شرایطی برای روشن کردن فضای اتاق خود بهتر است به فکر یک نورپردازی شکیل و جذاب باشید. شاید موثر ترین راه برای القای حس وجود پنجره برپایی یک آینه بزرگ در دیوار باشد. آینه ها نه تنها نور را بازتاب می دهند و با این کار باعث افزایش شدت آن می شوند بلکه به اتاق عمق داده و ابعاد آن را بزرگ تر نشان می دهند. اگر سقف اتاق کوتاه است باید تا جای امکان آینه بزرگتری نصب کنید که تا نزدیک سقف ارتفاع داشته باشد اما به سقف نرسد. دیوارها را به رنگ روشن درآورید یک راه مناسب این است که از رنگ های روشن برای رنگ آمیزی دیوارهای اتاق استفاده کنید. این بدین معنا نیست که دیوارها حتما باید به رنگ سفید باشند اما بهتر است که سقف چنین اتاق هایی را به رنگ سفید درآورد. تناژهایی از رنگ سفید یا قهوه ای روشن، انتخاب های خوبی برای دیوارهای زیرزمین یا راهروهای خانه محسوب می شوند.